Usługi doradcze świadczone przez PMX Marek Petri  

  Doradztwo w zakresie budowania kanałów dystrybucji   Doradztwo w zakresie wdrażania efektywnych systemów motywacyjnych
 Doradztwo w zakresie kreowania polityki handlowej   Doradztwo w zakresie przygotowania i rozliczania akcji marketingowych
 Doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności procesów i procedur  Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z UE
  Doradztwo w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków UE  Doradztwo w zakresie pozyskiwania kredytów bankowych
  Doradztwo w zakresie pozyskiwania kredytów obrotowych  Doradztwo w zakresie pozyskiwania leasingów bankowych
 Doradztwo w zakresie budowania stron internetowych  Doradztwo w zakresie budowy e-sklepów